Links:

Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (www.nsvv.nl)

Kenniscentrum voor verkeer, vervoer & infrastrcutuur (www.crow.nl)

Nederlands Normalisatie Instituut (www.nen.nl)

Inter-Gemeentelijk-Overleg Openbare Verlichting (www.igov.nl)

Dé grootste onafhankelijke openbare verlichtingssite (www.openbareverlichting.nl)

Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (www.novem.nl)